Santes Creus
Escena de la creació d'Adam i Eva
Fris del claustre
+ info
Imatge de 8394 x 2742 pixels
Fotos i composició: Josep Giribet