Portada Monestir de Ripoll

Fotografía panoràmica amb la tècnica HDR (Hight Dinamic Range)

Cal fer clic sobre la imatge i, sense deixar de premer el botó dret del ratrolí, desplaçar-lo a dreta i esquerra, amunt i avall. Per fer zoom-in cal premer la tecla majúscula i per fer zoom-out premer control.