Retaule de la Passió. Museu Episcopal de Vic.

Retaule de la Passió. Museu Episcopal de Vic.

Retaule de la passió, mort, resurrecció i ascensió de Crist

autor: Bernat Saulet i col.laboradors

Alabastre. Vidre i restes de policromia.292 x 192 x 20,5 cm

Provinent de l'església de Sant Joan i Sant Pau. Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) MEV 576

Data: Sant Joan de les Abadesses, entre el 1341 i el 1342

Client: Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

Data gigafoto: 26-3-2007

Imatge de 8705 x 12957 pixels